Samsung SSP

A326BXXS4AVB3

· thg 2 27, 2022
R(Android 11)

Tải xuống Firmware cho Samsung SSP - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung SSP
Mã máy SM-A326B
Mã vùng O2U
AP/PDA

A326BXXS4AVB3

Cập nhật 27 thg 2, 2022
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

8

A326BXXS4AVB3

A326BOXM4AUK1

5.36 GB

R(Android 11)

27 thg 2, 2022

N/A

N/A

7

A326BXXU4AVA9

A326BOXM4AUK1

5.35 GB

R(Android 11)

9 thg 2, 2022

N/A

N/A

6

A326BXXU4AUK1

A326BXXU4AUK1

5.36 GB

R(Android 11)

22 thg 12, 2021

2021-12-23

2021-11-01

5

A326BXXS3AUJ5

A326BXXS3AUJ5

5.34 GB

R(Android 11)

9 thg 11, 2021

2021-11-10

2021-10-01

4

A326BXXU3AUH5

A326BXXU3AUH5

5.34 GB

R(Android 11)

12 thg 10, 2021

2021-10-13

2021-08-01

3

A326BXXS3AUH3

A326BOXM3AUH3

5.31 GB

R(Android 11)

30 thg 8, 2021

2021-08-31

2021-08-01

2

A326BXXU2AUF4

A326BOXM2AUF4

5.30 GB

R(Android 11)

20 thg 7, 2021

2021-07-21

2021-06-01

1

A326BXXU2AUE2

A326BOXM2AUE2

5.31 GB

R(Android 11)

1 thg 6, 2021

2021-06-01

2021-05-01

Advertisement

Samsung Galaxy A32 5G - Cập nhật mới

• Đã thêm vào các ứng dụng hoặc tính năng sau: RAM Plus
• Độ ổn định tổng thể của thiết bị đã được cải thiện.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ ổn định tổng thể của thiết bị đã được cải thiện.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ ổn định của Màn hình cảm ứng đã được cải thiện.
• Cải thiện độ ổn định tổng thể của các chức năng.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Cải thiện hiệu năng tổng thể của thiết bị.

• Cải thiện hiệu năng tổng thể của thiết bị.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

ĐỌC THÊM ↓

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

Oreo(Android 8.0.0)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.0)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Thông tin