Samsung SSP

A326BXXS4AVA1

· thg 1 28, 2022
R(Android 11)

Tải xuống Firmware cho Samsung SSP - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung SSP
Mã máy SM-A326B
Mã vùng MEO
AP/PDA

A326BXXS4AVA1

Cập nhật 28 thg 1, 2022
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

7

A326BXXS4AVA1

A326BOXM4AUK1

5.36 GB

R(Android 11)

28 thg 1, 2022

N/A

N/A

6

A326BXXU4AUK1

A326BXXU4AUK1

5.36 GB

R(Android 11)

14 thg 12, 2021

2021-12-15

2021-11-01

5

A326BXXS3AUJ5

A326BXXS3AUJ5

5.34 GB

R(Android 11)

3 thg 11, 2021

2021-11-04

2021-10-01

4

A326BXXU3AUH5

A326BXXU3AUH5

5.34 GB

R(Android 11)

4 thg 10, 2021

2021-10-05

2021-08-01

3

A326BXXS3AUH3

A326BXXS3AUH3

5.31 GB

R(Android 11)

7 thg 9, 2021

2021-09-08

2021-08-01

2

A326BXXU2AUF4

A326BOXM2AUF4

5.30 GB

R(Android 11)

20 thg 7, 2021

2021-07-21

2021-06-01

1

A326BXXU2AUE2

A326BOXM2AUE2

5.31 GB

R(Android 11)

29 thg 5, 2021

2021-06-01

2021-05-01

Advertisement

Samsung Galaxy A32 5G - Cập nhật mới

• Đã thêm vào các ứng dụng hoặc tính năng sau: RAM Plus
• Độ ổn định tổng thể của thiết bị đã được cải thiện.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ ổn định tổng thể của thiết bị đã được cải thiện.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ ổn định của Màn hình cảm ứng đã được cải thiện.
• Cải thiện độ ổn định tổng thể của các chức năng.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Cải thiện hiệu năng tổng thể của thiết bị.

• Cải thiện hiệu năng tổng thể của thiết bị.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

ĐỌC THÊM ↓

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.0.1)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Thông tin