Samsung SSP

A326BXXU4BVC8

· thg 5 09, 2022
R(Android 11)

Tải xuống Firmware cho Samsung SSP - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung SSP
Mã máy SM-A326B
Mã vùng COM
AP/PDA

A326BXXU4BVC8

Cập nhật 9 thg 5, 2022
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

8

A326BXXU4BVC8

A326BOWA4BVD1

4.90 GB

R(Android 11)

9 thg 5, 2022

N/A

N/A

7

A326BXXU4AVB6

A326BOWA4AVB2

4.65 GB

R(Android 11)

6 thg 3, 2022

2022-03-06

2022-02-01

6

A326BXXS4AVA2

A326BOWA4AUJ6

4.67 GB

R(Android 11)

10 thg 2, 2022

2022-02-10

2022-01-01

5

A326BXXU4AUJ6

A326BXXU4AUJ6

4.67 GB

R(Android 11)

19 thg 11, 2021

2021-11-27

2021-11-01

4

A326BXXU3AUH7

A326BOWA3AUH3

4.66 GB

R(Android 11)

29 thg 9, 2021

2021-09-29

2021-09-01

3

A326BXXS3AUH2

A326BOWA3AUH1

4.62 GB

R(Android 11)

26 thg 8, 2021

2021-08-26

2021-08-01

2

A326BXXU2AUF3

A326BOWA2AUF1

4.62 GB

R(Android 11)

23 thg 7, 2021

2021-07-24

2021-06-01

1

A326BXXU2AUE4

A326BOWA2AUE1

4.63 GB

R(Android 11)

3 thg 6, 2021

2021-06-03

2021-05-01

Advertisement

Samsung Galaxy A32 5G - Cập nhật mới

• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Đã thêm vào các ứng dụng hoặc tính năng sau: RAM Plus
• Độ ổn định tổng thể của thiết bị đã được cải thiện.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ ổn định tổng thể của thiết bị đã được cải thiện.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Cải thiện độ ổn định tổng thể của các chức năng.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Cải thiện độ ổn định tổng thể của các chức năng.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Cải thiện hiệu năng tổng thể của thiết bị.

ĐỌC THÊM ↓

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Gingerbread(Android 2.3.6)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Thông tin