Samsung SSP

A326BXXU4BVC8

· thg 4 27, 2022
R(Android 11)

Tải xuống Firmware cho Samsung SSP - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung SSP
Mã máy SM-A326B
Mã vùng CHE
AP/PDA

A326BXXU4BVC8

Cập nhật 27 thg 4, 2022
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

6

A326BXXU4BVC8

A326BOWE4BVD1

4.91 GB

R(Android 11)

27 thg 4, 2022

N/A

N/A

5

A326BXXU4AVB6

A326BOWE4AVB2

4.89 GB

R(Android 11)

25 thg 3, 2022

2022-03-28

2022-02-01

4

A326BXXS4AVA2

A326BOWE4AVA1

4.83 GB

R(Android 11)

16 thg 2, 2022

2022-02-17

2022-01-01

3

A326BXXS3AUH2

A326BXXS3AUH2

4.75 GB

R(Android 11)

18 thg 1, 2022

2021-11-25

2021-08-01

2

A326BXXU2AUF3

A326BOWE2AUF2

4.75 GB

R(Android 11)

3 thg 8, 2021

2021-08-06

2021-06-01

1

A326BXXU2AUE4

A326BOWE2AUE1

4.77 GB

R(Android 11)

8 thg 6, 2021

2021-06-08

2021-05-01

Advertisement

Samsung Galaxy A32 5G - Cập nhật mới

• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Đã thêm vào các ứng dụng hoặc tính năng sau: RAM Plus
• Độ ổn định tổng thể của thiết bị đã được cải thiện.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ ổn định tổng thể của thiết bị đã được cải thiện.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Cải thiện độ ổn định tổng thể của các chức năng.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Cải thiện độ ổn định tổng thể của các chức năng.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Cải thiện hiệu năng tổng thể của thiết bị.

ĐỌC THÊM ↓

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Pie(Android 9)

Q(Android 10)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Thông tin