Samsung SSP

A326BXXU4AVB6

· thg 4 07, 2022
R(Android 11)

Tải xuống Firmware cho Samsung SSP - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung SSP
Mã máy SM-A326B
Mã vùng CDR
AP/PDA

A326BXXU4AVB6

Cập nhật 7 thg 4, 2022
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

8

A326BXXU4AVB6

A326BOWA4AVC3

4.67 GB

R(Android 11)

7 thg 4, 2022

N/A

N/A

7

A326BXXS4AVA3

A326BOWA4AUK1

4.67 GB

R(Android 11)

11 thg 2, 2022

2022-02-14

2022-01-01

6

A326BXXU4AUK2

A326BOWA4AUK1

4.67 GB

R(Android 11)

11 thg 1, 2022

2022-01-11

2021-11-01

5

A326BXXU4AUJ6

A326BXXU4AUJ6

4.67 GB

R(Android 11)

3 thg 12, 2021

2021-12-03

2021-11-01

4

A326BXXU3AUH7

A326BXXU3AUH7

4.66 GB

R(Android 11)

29 thg 9, 2021

2021-11-28

2021-09-01

3

A326BXXS3AUH2

A326BXXS3AUH2

4.62 GB

R(Android 11)

26 thg 8, 2021

2021-08-27

2021-08-01

2

A326BXXU2AUF3

A326BXXU2AUF3

4.62 GB

R(Android 11)

17 thg 7, 2021

2021-07-19

2021-06-01

1

A326BXXU2AUE4

A326BOWA2AUE1

4.63 GB

R(Android 11)

8 thg 6, 2021

2021-06-08

2021-05-01

Advertisement

Samsung Galaxy A32 5G - Cập nhật mới

· Cập nhật vá bảo mật

· Cập nhật vá bảo mật

• Đã thêm vào các ứng dụng hoặc tính năng sau: RAM Plus
• Độ ổn định tổng thể của thiết bị đã được cải thiện.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ ổn định tổng thể của thiết bị đã được cải thiện.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Cải thiện độ ổn định tổng thể của các chức năng.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

• Cải thiện độ ổn định tổng thể của các chức năng.
• Độ bảo mật của thiết bị của bạn đã được cải thiện.

ĐỌC THÊM ↓

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0.2)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin