Samsung Galaxy A31

A315GXXU1CUF2

· thg 6 25, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A31 (SM-A315G) - Khu vực ITV

Tên máy Samsung Galaxy A31
Mã máy SM-A315G
Mã vùng ITV
AP/PDA

A315GXXU1CUF2

CSC

A315GXXU1CUF2

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 6 25, 2021
Key

efh44lu67o7ovkk4

Current Version

A315GXXU1CUD4/A315GOEM1CUD5/A315GXXU1CUD4/A315GXXU1CUD4

Latest Version

A315GXXU1CUF2/A315GOEM1CUF2/A315GXXU1CUF3/A315GXXU1CUF2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A315GXXU1CUF2_CL21641177_QB40745639_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A315GXXU1CUF2_CL21641177_QB40745639_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A315GXXU1CUF3_CP19429106_CL21641177_QB40760161_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OEM_A315GOEM1CUF2_CL21641177_QB40745639_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OEM_A315GOEM1CUF2_CL21641177_QB40745639_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)