Samsung Galaxy A31

A315FXXU1CUD4

· thg 5 18, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A31 (SM-A315F) - Khu vực XFV

Tên máy Samsung Galaxy A31
Mã máy SM-A315F
Mã vùng XFV
AP/PDA

A315FXXU1CUD4

CSC

A315FOJM1CUD4

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 5 18, 2021
Key

4rkym8aggremvijn

Current Version

A315FXXU1ATD4/A315FOJM1ATE1/A315FXXU1ATCG/A315FXXU1ATD4

Latest Version

A315FXXU1CUD4/A315FOJM1CUD4/A315FXXU1CUD4/A315FXXU1CUD4

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A315FXXU1CUD4_CL21396524_QB39553526_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A315FXXU1CUD4_CL21396524_QB39553526_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A315FXXU1CUD4_CP18896574_CL21396524_QB39553526_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OJM_A315FOJM1CUD4_CL21396524_QB39553526_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OJM_A315FOJM1CUD4_CL21396524_QB39553526_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.3)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.4)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

Q(Android 10)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.3)

KitKat(Android 4.4.4)