Samsung Galaxy A31

A315FXXU1CUK4

· thg 12 09, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A31 (SM-A315F) - Khu vực SEK

Tên máy Samsung Galaxy A31
Mã máy SM-A315F
Mã vùng SEK
AP/PDA

A315FXXU1CUK4

CSC

A315FXXU1CUK4

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 09, 2021
Key

msdsljimjfyftw9j

Current Version

A315FXXU1CUD4/A315FOXM1CUD4/A315FXXU1CUD4/A315FXXU1CUD4

Latest Version

A315FXXU1CUK4/A315FOXM1CUK4/A315FXXU1CUK3/A315FXXU1CUK4

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A315FXXU1CUK4_CL22791244_QB46696373_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A315FXXU1CUK4_CL22791244_QB46696373_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A315FXXU1CUK3_CP21221169_CL22791244_QB46685522_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_A315FOXM1CUK4_CL22791244_QB46696373_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_A315FOXM1CUK4_CL22791244_QB46696373_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)