Samsung Galaxy A3 ⑥

A310FXXS5CTI2

· thg 11 26, 2020
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy A3 ⑥ - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy A3 ⑥
Mã máy SM-A310F
Mã vùng XID
AP/PDA

A310FXXS5CTI2

Cập nhật 26 thg 11, 2020
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

A310FXXS5CTI2

A310FOLE5CTI1

1.82 GB

Nougat(Android 7.0)

26 thg 11, 2020

N/A

N/A

1

A310FXXS5CTI2

A310FOLE5CTI1

1.47 GB

Nougat(Android 7.0)

26 thg 11, 2020

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin