Samsung Galaxy A3 ⑥

A310FXXS5CTJ1

· thg 11 27, 2020
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy A3 ⑥ - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy A3 ⑥
Mã máy SM-A310F
Mã vùng SER
AP/PDA

A310FXXS5CTJ1

Cập nhật 27 thg 11, 2020
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

A310FXXS5CTJ1

A310FOXY5CTJ1

1.88 GB

Nougat(Android 7.0)

27 thg 11, 2020

N/A

N/A

1

A310FXXS5CTJ1

A310FOXY5CTJ1

1.53 GB

Nougat(Android 7.0)

27 thg 11, 2020

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)

Thông tin