Samsung Galaxy A3 ⑥

A310FXXS5CTJ1

· thg 11 27, 2020
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A3 ⑥ (SM-A310F) - Khu vực SER

Tên máy Samsung Galaxy A3 ⑥
Mã máy SM-A310F
Mã vùng SER
AP/PDA

A310FXXS5CTJ1

CSC

A310FOXY5CTJ1

Phiên bản Android Nougat(Android 7.0)
Cập nhật thg 11 27, 2020
Key

agk90rya85or2xw6

Current Version

A310FXXS5CTJ1/A310FOXY5CTJ1/A310FXXS5CTJ1/A310FXXS5CTJ1

Latest Version

A310FXXS5CTJ1/A310FOXY5CTJ1/A310FXXS5CTJ1/A310FXXS5CTJ1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A310FXXS5CTJ1_CL12219145_QB35087326_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A310FXXS5CTJ1_CL12219145_QB35087326_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_A310FXXS5CTJ1_CP17115835_CL12219145_QB35087326_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OXY_A310FOXY5CTJ1_CL12219145_QB35087326_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.1.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

SSP

Pie(Android 9)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

SSP

Pie(Android 9)