Samsung Galaxy A3 ⑥

A310FXXS5CTK2

· thg 12 31, 2020
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A3 ⑥ (SM-A310F) - Khu vực DTM

Tên máy Samsung Galaxy A3 ⑥
Mã máy SM-A310F
Mã vùng DTM
AP/PDA

A310FXXS5CTK2

CSC

A310FDDX5CSH2

Phiên bản Android Nougat(Android 7.0)
Cập nhật thg 12 31, 2020
Key

bfrw2pceq52wzsjs

Current Version

A310FXXS5CTK2/A310FDDX5CSH2/A310FXXS5CSF3/A310FXXS5CTK2

Latest Version

A310FXXS5CTK2/A310FDDX5CSH2/A310FXXS5CSF3/A310FXXS5CTK2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A310FXXS5CTK2_CL13952378_QB35643369_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A310FXXS5CTK2_CL13952378_QB35643369_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_A310FXXS5CSF3_CP13148026_CL13952378_QB24538756_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_DDX_A310FDDX5CSH2_CL13988885_QB25208072_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Oreo(Android 8.1.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)