Samsung Galaxy A30s

A307FNXXU2CUI2

· thg 10 04, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A30s (SM-A307FN) - Khu vực XSG

Tên máy Samsung Galaxy A30s
Mã máy SM-A307FN
Mã vùng XSG
AP/PDA

A307FNXXU2CUI2

CSC

A307FNOJM2CUI1

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 10 04, 2021
Key

7w9xkt2t8bnbvzt8

Current Version

A307FNXXU2BUD4/A307FNOJM2BUD4/A307FNXXU2BUD2/A307FNXXU2BUD4

Latest Version

A307FNXXU2CUI2/A307FNOJM2CUI1/A307FNXXU2CUI1/A307FNXXU2CUI2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A307FNXXU2CUI2_CL22274331_QB43705247_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A307FNXXU2CUI2_CL22274331_QB43705247_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A307FNXXU2CUI1_CP20268347_CL22274331_QB43183243_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OJM_A307FNOJM2CUI1_CL22274331_QB43208246_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OJM_A307FNOJM2CUI1_CL22274331_QB43208246_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.1.1)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Tizen 3.0.0.1

Lollipop(Android 5.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)