Samsung Galaxy A2 Core

A260FXXSBAUC3

· thg 4 20, 2021
Oreo(Android 8.1.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A2 Core (SM-A260F) - Khu vực XFA

Tên máy Samsung Galaxy A2 Core
Mã máy SM-A260F
Mã vùng XFA
AP/PDA

A260FXXSBAUC3

CSC

A260FOJMBAUC2

Phiên bản Android Oreo(Android 8.1.0)
Cập nhật thg 4 20, 2021
Key

etexqmlkrkyb5tx7

Current Version

A260FXXU3ASF2/A260FOJM3ASF2/A260FJVU3ASF2/A260FXXU3ASF2

Latest Version

A260FXXSBAUC3/A260FOJMBAUC2/A260FJVSBAUB2/A260FXXSBAUC3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A260FXXSBAUC3_CL15641782_QB39048477_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A260FXXSBAUC3_CL15641782_QB39048477_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_A260FJVSBAUB2_CL1121621_QB18254457_SIGNED.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OJM_A260FOJMBAUC2_CL16935295_QB39035359_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OJM_A260FOJMBAUC2_CL16935295_QB39035359_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Oreo(Android 8.1.0)

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.0)

Oreo(Android 8.1.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)