Samsung Galaxy A21s

A217MUBS5CUE2

· thg 6 11, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy A21s - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy A21s
Mã máy SM-A217M
Mã vùng BVT
AP/PDA

A217MUBS5CUE2

Cập nhật 11 thg 6, 2021
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

4

A217MUBS5CUE2

A217MOWO5CUE2

3.70 GB

Q(Android 10)

11 thg 6, 2021

N/A

N/A

3

A217MUBS6CUF4

A217MUBS6CUF4

3.70 GB

R(Android 11)

14 thg 7, 2021

N/A

N/A

2

A217MUBU7CUI1

A217MOWO7CUI1

3.71 GB

R(Android 11)

27 thg 10, 2021

N/A

N/A

1

A217MUBU8CUK3

A217MOWO8CUK2

3.81 GB

R(Android 11)

6 thg 1, 2022

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin