Samsung Galaxy A21s

A217FXXS7CUI3

· thg 9 28, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A21s (SM-A217F) - Khu vực XXV

Tên máy Samsung Galaxy A21s
Mã máy SM-A217F
Mã vùng XXV
AP/PDA

A217FXXS7CUI3

CSC

A217FXXS7CUI3

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 9 28, 2021
Key

g9bjn83ett2h1xy2

Current Version

A217FXXU5CUD4/A217FOLM5CUD4/A217FXXU5CUD4/A217FXXU5CUD4

Latest Version

A217FXXS7CUI3/A217FOLM7CUI3/A217FXXS7CUI3/A217FXXS7CUI3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A217FXXS7CUI3_CL21842546_QB43276129_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A217FXXS7CUI3_CL21842546_QB43276129_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A217FXXS7CUI3_CP20303987_CL21842546_QB43276129_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OLM_A217FOLM7CUI3_CL21923148_QB43290472_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OLM_A217FOLM7CUI3_CL21923148_QB43290472_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.1.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.1.1)

KitKat(Android 4.4.4)

R(Android 11)

SSP

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)