Samsung Galaxy A21s

A217FXXU6CUG1

· thg 8 14, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A21s (SM-A217F) - Khu vực PNG

Tên máy Samsung Galaxy A21s
Mã máy SM-A217F
Mã vùng PNG
AP/PDA

A217FXXU6CUG1

CSC

A217FXXU6CUG1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 8 14, 2021
Key

73ierzl2lvgg5dvx

Current Version

A217FXXU5CUD5/A217FPNG5CUD6/A217FXXU5CUD4/A217FXXU5CUD5

Latest Version

A217FXXU6CUG1/A217FPNG6CUG1/A217FXXU6CUF4/A217FXXU6CUG1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A217FXXU6CUG1_CL21842546_QB41476115_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A217FXXU6CUG1_CL21842546_QB41476115_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A217FXXU6CUF4_CP19489868_CL21842546_QB40909799_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_PNG_A217FPNG6CUG1_CL21923148_QB41476205_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_PNG_A217FPNG6CUG1_CL21923148_QB41476205_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)