Samsung Galaxy A21s

A217FXXU6CUG3

· thg 8 19, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A21s (SM-A217F) - Khu vực INS

Tên máy Samsung Galaxy A21s
Mã máy SM-A217F
Mã vùng INS
AP/PDA

A217FXXU6CUG3

CSC

A217FODM6CUG2

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 8 19, 2021
Key

jdtq376v576tqhqi

Current Version

A217FXXU5CUD4/A217FODM5CUCA/A217FXXU5CUD4/A217FXXU5CUD4

Latest Version

A217FXXU6CUG3/A217FODM6CUG2/A217FXXU6CUH1/A217FXXU6CUG3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A217FXXU6CUG3_CL21842546_QB42023213_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A217FXXU6CUG3_CL21842546_QB42023213_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A217FXXU6CUH1_CP19928506_CL21842546_QB42108980_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_ODM_A217FODM6CUG2_CL22270244_QB41998081_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_ODM_A217FODM6CUG2_CL22270244_QB41998081_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)