Samsung Galaxy A21s

A217FXXU7CUK1

· thg 12 15, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A21s (SM-A217F) - Khu vực ILP

Tên máy Samsung Galaxy A21s
Mã máy SM-A217F
Mã vùng ILP
AP/PDA

A217FXXU7CUK1

CSC

A217FXXU7CUK1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 15, 2021
Key

depe956bv18c3wcs

Current Version

A217FXXU5CUD4/A217FOXM5CUD4/A217FXXU5CUD4/A217FXXU5CUD4

Latest Version

A217FXXU7CUK1/A217FOXM7CUK2/A217FXXU7CUK1/A217FXXU7CUK1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A217FXXU7CUK1_CL22465997_QB45664566_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A217FXXU7CUK1_CL22465997_QB45664566_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A217FXXU7CUK1_CP20973209_CL22465997_QB45664566_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_A217FOXM7CUK2_CL22465997_QB46168686_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_A217FOXM7CUK2_CL22465997_QB46168686_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.2.2)