Samsung Galaxy A21

A215USQU5AUI1

· thg 10 01, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A21 (SM-A215U) - Khu vực SPR

Tên máy Samsung Galaxy A21
Mã máy SM-A215U
Mã vùng SPR
AP/PDA

A215USQU5AUI1

CSC

A215UOYN5AUI1

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 10 01, 2021
Key

558emb6sud0ru5gz

Current Version

A215USQS3AUC2/A215UOYN3AUC2/A215USQS3AUC2/A215USQS3AUC2

Latest Version

A215USQU5AUI1/A215UOYN5AUI1/A215USQU5AUI1/A215USQU5AUI1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A215USQU5AUI1_CL20280533_QB43135543_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A215USQU5AUI1_CL20280533_QB43135543_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_A215USQU5AUI1_CP20247962_CL20280533_QB43135543_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OYN_A215UOYN5AUI1_CL20280533_QB43135543_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OYN_A215UOYN5AUI1_CL20280533_QB43135543_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)