Samsung Galaxy A20

A205USQU9CUG3

· thg 8 24, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A20 (SM-A205U) - Khu vực USC

Tên máy Samsung Galaxy A20
Mã máy SM-A205U
Mã vùng USC
AP/PDA

A205USQU9CUG3

CSC

A205USQU9CUG3

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 8 24, 2021
Key

7kj8lx19xt9gqsjs

Current Version

A205USQS9BUC2/A205UOYN9BUC2/A205USQS9BUC2/A205USQS9BUC2

Latest Version

A205USQU9CUG3/A205UOYN9CUG3/A205USQU9CUG3/A205USQU9CUG3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A205USQU9CUG3_CL21984420_QB41454663_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A205USQU9CUG3_CL21984420_QB41454663_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A205USQU9CUG3_CP19684500_CL21984420_QB41454663_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OYN_A205UOYN9CUG3_CL21984420_QB41454663_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OYN_A205UOYN9CUG3_CL21984420_QB41454663_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.0.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Pie(Android 9)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)