Samsung Galaxy A20

A205GUBUACUI1

· thg 11 30, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A20 (SM-A205G) - Khu vực UNE

Tên máy Samsung Galaxy A20
Mã máy SM-A205G
Mã vùng UNE
AP/PDA

A205GUBUACUI1

CSC

A205GOWCACUI1

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 11 30, 2021
Key

z3fcmfnxgmjeqlli

Current Version

A205GUBU9BUD2/A205GOWC9BUC8/A205GNDXU9BUC8/A205GUBU9BUD2

Latest Version

A205GUBUACUI1/A205GOWCACUI1/A205GNDXUACUI5/A205GUBUACUI1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A205GUBUACUI1_CL21848546_QB43815140_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A205GUBUACUI1_CL21848546_QB43815140_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A205GNDXUACUI5_CP20423061_CL21848546_QB43815140_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OWC_A205GOWCACUI1_CL22595593_QB43767102_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OWC_A205GOWCACUI1_CL22595593_QB43767102_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)