Samsung Galaxy A20

A205FXXUACUF3

· thg 6 29, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A20 (SM-A205F) - Khu vực LAO

Tên máy Samsung Galaxy A20
Mã máy SM-A205F
Mã vùng LAO
AP/PDA

A205FXXUACUF3

CSC

A205FOLMACUF4

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 6 29, 2021
Key

q7nnabjv9ps5x136

Current Version

A205FXXSABUD2/A205FOLMABUB1/A205FDDSABUB1/A205FXXSABUD2

Latest Version

A205FXXUACUF3/A205FOLMACUF4/A205FDDUACUF3/A205FXXUACUF3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A205FXXUACUF3_CL21848546_QB40771995_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A205FXXUACUF3_CL21848546_QB40771995_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A205FDDUACUF3_CP19434003_CL21848546_QB40771995_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OLM_A205FOLMACUF4_CL21848546_QB40802779_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OLM_A205FOLMACUF4_CL21848546_QB40802779_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.0)

R(Android 11)

Oreo(Android 8.0.0)

KitKat(Android 4.4.4)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)