Samsung Galaxy A20e

A202FXXU3CUJ2

· thg 12 08, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A20e (SM-A202F) - Khu vực TMZ

Tên máy Samsung Galaxy A20e
Mã máy SM-A202F
Mã vùng TMZ
AP/PDA

A202FXXU3CUJ2

CSC

A202FODX3CUJ2

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 12 08, 2021
Key

8m9blu8k7xe5mbzb

Current Version

A202FXXS3BUC1/A202FODX3BUB1/A202FXXU3BUB1/A202FXXS3BUC1

Latest Version

A202FXXU3CUJ2/A202FODX3CUJ2/A202FXXU3CUJ1/A202FXXU3CUJ2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A202FXXU3CUJ2_CL22723052_QB45024559_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A202FXXU3CUJ2_CL22723052_QB45024559_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A202FXXU3CUJ1_CP20560908_CL22723052_QB44519991_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_ODX_A202FODX3CUJ2_CL22895600_QB45463231_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_ODX_A202FODX3CUJ2_CL22895600_QB45463231_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)