Samsung SSP

A125USQU1AUD2

· thg 5 10, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung SSP (SM-A125U) - Khu vực USC

Tên máy Samsung SSP
Mã máy SM-A125U
Mã vùng USC
AP/PDA

A125USQU1AUD2

CSC

A125UOYN1AUD2

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 5 10, 2021
Key

o2erq8y0rzd620t1

Current Version

A125USQU1AUC8/A125UOYN1AUC8/A125USQU1AUC8/A125USQU1AUC8

Latest Version

A125USQU1AUD2/A125UOYN1AUD2/A125USQU1AUD2/A125USQU1AUD2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A125USQU1AUD2_CL21409511_QB39545782_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A125USQU1AUD2_CL21409511_QB39545782_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_A125USQU1AUD2_CP18892520_CL21409511_QB39545782_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OYN_A125UOYN1AUD2_CL21409511_QB39545782_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OYN_A125UOYN1AUD2_CL21409511_QB39545782_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Oreo(Android 8.1.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Oreo(Android 8.0.0)

Gingerbread(Android 2.3.6)