Samsung Galaxy A12

A125MUBS1BUJ2

· thg 10 30, 2021
R(Android 11)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy A12 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy A12
Mã máy SM-A125M
Mã vùng UYO
AP/PDA

A125MUBS1BUJ2

Cập nhật 30 thg 10, 2021
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

5

A125MUBS1BUJ2

A125MOWO1BUJ1

4.01 GB

R(Android 11)

30 thg 10, 2021

N/A

N/A

4

A125MUBU1BUE3

A125MOWO1BUE3

4.01 GB

Q(Android 10)

25 thg 5, 2021

N/A

N/A

3

A125MUBU1BUF9

A125MUBU1BUF9

4.01 GB

R(Android 11)

14 thg 7, 2021

N/A

N/A

2

A125MUBU1BUG6

A125MOWO1BUG1

4.01 GB

R(Android 11)

19 thg 8, 2021

N/A

N/A

1

A125MUBU1BUJ5

A125MUBU1BUJ5

4.11 GB

R(Android 11)

26 thg 11, 2021

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

R(Android 11)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin