Samsung Galaxy A12

A125MUBS1BUJ2

· thg 11 30, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy A12 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy A12
Mã máy SM-A125M
Mã vùng NBS
AP/PDA

A125MUBS1BUJ2

Cập nhật 30 thg 11, 2021
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

6

A125MUBS1BUJ2

A125MOWO1BUJ1

4.01 GB

Q(Android 10)

30 thg 11, 2021

N/A

N/A

5

A125MUBU1AUC1

A125MOWO1AUC1

3.54 GB

Q(Android 10)

18 thg 5, 2021

N/A

N/A

4

A125MUBU1BUF9

A125MOWO1BUFA

4.01 GB

Q(Android 10)

7 thg 8, 2021

N/A

N/A

3

A125MUBU1BUG6

A125MUBU1BUG6

4.01 GB

Q(Android 10)

22 thg 10, 2021

N/A

N/A

2

A125MUBU1BUJ5

A125MOWO1BUJ3

4.11 GB

Q(Android 10)

7 thg 12, 2021

N/A

N/A

1

A125MUBU1BUK1

A125MOWO1BUK1

4.11 GB

Q(Android 10)

19 thg 1, 2022

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Thông tin