Samsung Galaxy A12

A125MUBU1BUJ5

· thg 12 17, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A12 (SM-A125M) - Khu vực CGU

Tên máy Samsung Galaxy A12
Mã máy SM-A125M
Mã vùng CGU
AP/PDA

A125MUBU1BUJ5

CSC

A125MOWM1BUJ1

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 12 17, 2021
Key

qk81xvii4vk99w2b

Current Version

A125MUBU1AUC1/A125MOWM1AUC1/A125MUBU1AUC1/A125MUBU1AUC1

Latest Version

A125MUBU1BUJ5/A125MOWM1BUJ1/A125MUBU1BUJ5/A125MUBU1BUJ5

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A125MUBU1BUJ5_CL22457370_QB45167287_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A125MUBU1BUJ5_CL22457370_QB45167287_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A125MUBU1BUJ5_CP20807566_CL22457370_QB45167287_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OWM_A125MOWM1BUJ1_CL22595431_QB45115899_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OWM_A125MOWM1BUJ1_CL22595431_QB45115899_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.0.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)