Samsung Galaxy A10s

A107FXXU8BUF1

· thg 7 01, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A10s (SM-A107F) - Khu vực ILP

Tên máy Samsung Galaxy A10s
Mã máy SM-A107F
Mã vùng ILP
AP/PDA

A107FXXU8BUF1

CSC

A107FXXU8BUF1

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 7 01, 2021
Key

r4x0vack5xeyolkr

Current Version

A107FXXU8BUC2/A107FOJM8BUC5/A107FXXU8BUC2/A107FXXU8BUC2

Latest Version

A107FXXU8BUF1/A107FOJM8BUF1/A107FXXU8BUC2/A107FXXU8BUF1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A107FXXU8BUF1_CL21335484_QB40898764_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A107FXXU8BUF1_CL21335484_QB40898764_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_A107FXXU8BUC2_CP18505713_CL21335484_QB39070934_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OJM_A107FOJM8BUF1_CL21466145_QB40907677_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OJM_A107FOJM8BUF1_CL21466145_QB40907677_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)