Samsung Galaxy A10e

A102USQSABUC1

· thg 4 20, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A10e (SM-A102U) - Khu vực USC

Tên máy Samsung Galaxy A10e
Mã máy SM-A102U
Mã vùng USC
AP/PDA

A102USQSABUC1

CSC

A102UOYNABUC1

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 4 20, 2021
Key

foyc259dfpfbcukw

Current Version

A102USQU8BTK2/A102UOYN8BTK2/A102USQU8BTK2/A102USQU8BTK2

Latest Version

A102USQSABUC1/A102UOYNABUC1/A102USQSABUC1/A102USQSABUC1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A102USQSABUC1_CL19844280_QB38977291_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A102USQSABUC1_CL19844280_QB38977291_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_A102USQSABUC1_CP18474476_CL19844280_QB38977291_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OYN_A102UOYNABUC1_CL19844280_QB38977291_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OYN_A102UOYNABUC1_CL19844280_QB38977291_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

R(Android 11)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)