Samsung Galaxy A02s

A025GXXU2BUDC

· thg 5 18, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A02s (SM-A025G) - Khu vực TMH

Tên máy Samsung Galaxy A02s
Mã máy SM-A025G
Mã vùng TMH
AP/PDA

A025GXXU2BUDC

CSC

A025GOXM2BUDC

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 5 18, 2021
Key

9ohr4lare9ltczi7

Current Version

A025GXXU2BUDC/A025GOXM2BUDC/A025GXXU2BUDC/A025GXXU2BUDC

Latest Version

A025GXXU2BUDC/A025GOXM2BUDC/A025GXXU2BUDC/A025GXXU2BUDC

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A025GXXU2BUDC_CL21443963_QB39856546_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A025GXXU2BUDC_CL21443963_QB39856546_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A025GXXU2BUDC_CP19041217_CL21443963_QB39856546_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_A025GOXM2BUDC_CL21443963_QB39856546_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_A025GOXM2BUDC_CL21443963_QB39856546_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Oreo(Android 8.0.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.3)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)