Samsung Galaxy A01

A015FXXU5BUJ1

· thg 11 10, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A01 (SM-A015F) - Khu vực PNG

Tên máy Samsung Galaxy A01
Mã máy SM-A015F
Mã vùng PNG
AP/PDA

A015FXXU5BUJ1

CSC

A015FXXU5BUJ1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 11 10, 2021
Key

7c5e3q65iok4uem1

Current Version

A015FXXU4BUD8/A015FPNG4BUD8/A015FXXU4BUD8/A015FXXU4BUD8

Latest Version

A015FXXU5BUJ1/A015FPNG5BUJ1/A015FXXU5BUJ1/A015FXXU5BUJ1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A015FXXU5BUJ1_CL22571000_QB44617536_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A015FXXU5BUJ1_CL22571000_QB44617536_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_RKEY_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A015FXXU5BUJ1_CP20614630_CL22571000_QB44617536_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_PNG_A015FPNG5BUJ1_CL22571000_QB44617536_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_PNG_A015FPNG5BUJ1_CL22571000_QB44617536_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.1.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Pie(Android 9)