Samsung GALAXY S4 ACTIVE

E470SKSUCPJ1

· thg 11 09, 2016
Lollipop(Android 5.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S4 ACTIVE (SHV-E470S) - Khu vực SKT

Tên máy Samsung GALAXY S4 ACTIVE
Mã máy SHV-E470S
Mã vùng SKT
AP/PDA

E470SKSUCPJ1

CSC

E470SSKTCPJ1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.0.1)
Cập nhật thg 11 09, 2016
Key

a3z597kkgzvio372

Current Version

PDA:PJ1 / PHONE:PI1 / CSC:PJ1

Latest Version

PDA:PJ1 / PHONE:PI1 / CSC:PJ1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_E470SKSUCPJ1_CL9450607_QB11158222_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_E470SKSUCPJ1_CL9450607_QB11158222_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_E470SKSUCPI1_CL9302844_QB10986428_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_SKT_E470SSKTCPJ1_CL9450607_QB11158222_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

Q(Android 10)

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.0.2)

Jelly Bean(Android 4.3)