Samsung GALAXY S Ⅲ

E210SKSUKPJ2

· thg 11 07, 2016
KitKat(Android 4.4.4)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S Ⅲ (SHV-E210S) - Khu vực SKT

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅲ
Mã máy SHV-E210S
Mã vùng SKT
AP/PDA

E210SKSUKPJ2

CSC

E210SSKTKPJ2

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.4)
Cập nhật thg 11 07, 2016
Key

z30s1b9mig59ssp7

Current Version

PDA: PJ2 / PHONE:NK4 / CSC:PJ2

Latest Version

PDA: PJ2 / PHONE:NK4 / CSC:PJ2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_E210SKSUKPJ2_CL9579646_QB11295100_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_E210SKSUKPJ2_CL9579646_QB11295100_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_E210SKSUKNK4_CL5546505_QB5889198_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_SKT_E210SSKTKPJ2_CL9579646_QB11295100_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

SSP

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.0)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)