Samsung SGH-T859

T859UVLH6

· thg 8 29, 2012
Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Tải xuống Firmware cho Samsung SGH-T859 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung SGH-T859
Mã máy SGH-T859
Mã vùng TMB
AP/PDA

T859UVLH6

Cập nhật 29 thg 8, 2012
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

T859UVLH6

T859TMBLH6

713 MB

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

29 thg 8, 2012

N/A

N/A

1

T859UVLH6

N/A

--/--

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

29 thg 8, 2012

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.1.1)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

Nougat(Android 7.0)

Q(Android 10)

Thông tin