Samsung SGH-T859

T859UVLH6

· thg 8 29, 2012
Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Tải xuống firmware Samsung SGH-T859 (SGH-T859) - Khu vực TMB

Tên máy Samsung SGH-T859
Mã máy SGH-T859
Mã vùng TMB
AP/PDA

T859UVLH6

CSC

T859TMBLH6

Phiên bản Android Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)
Cập nhật thg 8 29, 2012
Key

Current Version

T859UVLH6/T859TMBLH6/T859UVLH6/T859UVLH6

Latest Version

T859UVLH6/T859TMBLH6/T859UVLH6/T859UVLH6

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

T859UVLH6_T859TMBLH6_T859UVLH6_HOME.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)