Samsung GALAXY LIGHT

T399NUVSAQA1

· thg 2 15, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY LIGHT - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY LIGHT
Mã máy SGH-T399N
Mã vùng TMB
AP/PDA

T399NUVSAQA1

Cập nhật 15 thg 2, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

T399NUVSAQA1

T399NTMBAQA1

814 MB

KitKat(Android 4.4.2)

15 thg 2, 2017

N/A

N/A

1

T399NUVSAQA1

T399NTMBAQA1

813 MB

KitKat(Android 4.4.2)

15 thg 2, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.4)

Pie(Android 9)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

KitKat(Android 4.4.4)

Thông tin