Samsung GALAXY LIGHT

T399NUVSAQA1

· thg 2 15, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY LIGHT (SGH-T399N) - Khu vực TMB

Tên máy Samsung GALAXY LIGHT
Mã máy SGH-T399N
Mã vùng TMB
AP/PDA

T399NUVSAQA1

CSC

T399NTMBAQA1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 2 15, 2017
Key

7340l1xeymdzs85o

Current Version

T399NUVSAQA1/T399NTMBAQA1/T399NUVSAQA1/T399NUVSAQA1

Latest Version

T399NUVSAQA1/T399NTMBAQA1/T399NUVSAQA1/T399NUVSAQA1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_T399NUVSAQA1_CL2903595_QB12131512_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_T399NUVSAQA1_CL2903595_QB12131512_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_T399NUVSAQA1_CL2903595_QB12131512_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_TMB_T399NTMBAQA1_CL2903595_QB12131512_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.3)

Tizen 3.0.0.1

R(Android 11)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)