Samsung GALAXY S4

M919UVSFQA1

· thg 2 08, 2017
KitKat(Android 4.4.4)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S4 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S4
Mã máy SGH-M919
Mã vùng TMB
AP/PDA

M919UVSFQA1

Cập nhật 8 thg 2, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

M919UVSFQA1

M919TMBFQA1

1.60 GB

KitKat(Android 4.4.4)

8 thg 2, 2017

N/A

N/A

1

M919UVSFQA1

M919TMBFQA1

1.60 GB

KitKat(Android 4.4.4)

8 thg 2, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin