Samsung GALAXY S4

M919UVSFQA1

· thg 2 08, 2017
KitKat(Android 4.4.4)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S4 (SGH-M919) - Khu vực TMB

Tên máy Samsung GALAXY S4
Mã máy SGH-M919
Mã vùng TMB
AP/PDA

M919UVSFQA1

CSC

M919TMBFQA1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.4)
Cập nhật thg 2 08, 2017
Key

ye4smjf4p97upd4z

Current Version

M919UVSFQA1/M919TMBFQA1/M919UVSFQA1/M919UVSFQA1

Latest Version

M919UVSFQA1/M919TMBFQA1/M919UVSFQA1/M919UVSFQA1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_M919UVSFQA1_CL6281449_QB12131755_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_M919UVSFQA1_CL6281449_QB12131755_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_M919UVSFQA1_CL6281449_QB12131755_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_TMB_M919TMBFQA1_CL6281449_QB12131755_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Gingerbread(Android 2.3.6)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Oreo(Android 8.1.0)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.0.2)