Samsung GALAXY MEGA

M819NUVSBQA3

· thg 2 23, 2017
KitKat(Android 4.4.4)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY MEGA - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY MEGA
Mã máy SGH-M819N
Mã vùng TMB
AP/PDA

M819NUVSBQA3

Cập nhật 23 thg 2, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

M819NUVSBQA3

N/A

1.19 GB

KitKat(Android 4.4.4)

23 thg 2, 2017

N/A

N/A

1

M819NUVSBQA3

M819NTMBBQA3

1.19 GB

KitKat(Android 4.4.4)

23 thg 2, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Pie(Android 9)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Pie(Android 9)

Thông tin