Samsung GALAXY MEGA

M819NUVSBQA3

· thg 2 23, 2017
KitKat(Android 4.4.4)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY MEGA (SGH-M819N) - Khu vực TMB

Tên máy Samsung GALAXY MEGA
Mã máy SGH-M819N
Mã vùng TMB
AP/PDA

M819NUVSBQA3

CSC

N/A

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.4)
Cập nhật thg 2 23, 2017
Key

vym5t9mo5mnh3k3b

Current Version

M819NUVSBQA3/M819NTMBBQA3/M819NUVSBQA3/M819NUVSBQA3

Latest Version

M819NUVSBQA3/M819NTMBBQA3/M819NUVSBQA3/M819NUVSBQA3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

ALL_TMB_M819NUVSBQA3_M819NTMBBQA3_2713912_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Nougat(Android 7.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.4)