Samsung GALAXY MEGA

I527MVLUCNE6

· thg 10 12, 2015
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY MEGA (SGH-I527M) - Khu vực MTA

Tên máy Samsung GALAXY MEGA
Mã máy SGH-I527M
Mã vùng MTA
AP/PDA

I527MVLUCNE6

CSC

I527MOYACNE6

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 10 12, 2015
Key

1jdivbktl8qbgnvf

Current Version

I527MVLUCNE6/I527MOYACNE6/I527MVLUCNE6/I527MVLUCNE6

Latest Version

I527MVLUCNE6/I527MOYACNE6/I527MVLUCNE6/I527MVLUCNE6

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_I527MVLUCNE6_1739918_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_I527MVLUCNE6_1739918_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_I527MVLUCNE6_1739918_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OYA_I527MOYACNE6_1739918_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.3)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)