Samsung GALAXY Note 10.1

I925UVXAMD1

· thg 4 13, 2013
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note 10.1 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note 10.1
Mã máy SCH-I925U
Mã vùng USC
AP/PDA

I925UVXAMD1

Cập nhật 13 thg 4, 2013
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I925UVXAMD1

N/A

929 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

13 thg 4, 2013

N/A

N/A

1

KIES

HOME

928 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

13 thg 4, 2013

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

Nougat(Android 7.0)

Thông tin