Samsung GALAXY S DUOS2

S7582XXUANK5

· thg 12 08, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S DUOS2 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S DUOS2
Mã máy GT-S7582
Mã vùng XTC
AP/PDA

S7582XXUANK5

Cập nhật 8 thg 12, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

S7582XXUANK5

S7582OLBANK1

654 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

8 thg 12, 2014

N/A

N/A

1

S7582XXUANK5

S7582OLBANK1

653 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

8 thg 12, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.4)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Nougat(Android 7.0)

Gingerbread(Android 2.3.6)

KitKat(Android 4.4.2)

Thông tin