Samsung GALAXY S DUOS2

S7582XXUANK5

· thg 12 08, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S DUOS2 (GT-S7582) - Khu vực XTC

Tên máy Samsung GALAXY S DUOS2
Mã máy GT-S7582
Mã vùng XTC
AP/PDA

S7582XXUANK5

CSC

S7582OLBANK1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.2.2)
Cập nhật thg 12 08, 2014
Key

grket5nmcd1wmrqm

Current Version

S7582XXUANK5/S7582OLBANK1/S7582XXUANK2/S7582XXUANK5

Latest Version

S7582XXUANK5/S7582OLBANK1/S7582XXUANK2/S7582XXUANK5

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOT_S7582XXUANK2_REV00.tar.md5

PDA CODE1

CODE_S7582XXUANK5_2336126_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_S7582XXUANK2_REV00.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_S7582OLBANK1_2336126_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Oreo(Android 8.1.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)