Samsung GALAXY S DUOS2

S7582DDUANJ1

· thg 10 16, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S DUOS2 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S DUOS2
Mã máy GT-S7582
Mã vùng TML
AP/PDA

S7582DDUANJ1

Cập nhật 16 thg 10, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

S7582DDUANJ1

S7582ODDANJ1

688 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

16 thg 10, 2014

N/A

N/A

1

S7582DDUANJ1

N/A

--/--

Jelly Bean(Android 4.2.2)

16 thg 10, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.0.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Thông tin