Samsung GALAXY S DUOS2

S7582DDUANJ1

· thg 10 16, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S DUOS2 (GT-S7582) - Khu vực TML

Tên máy Samsung GALAXY S DUOS2
Mã máy GT-S7582
Mã vùng TML
AP/PDA

S7582DDUANJ1

CSC

S7582ODDANJ1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.2.2)
Cập nhật thg 10 16, 2014
Key

Current Version

S7582DDUANJ1/S7582ODDANJ1/S7582DDUANI1/S7582DDUANJ1

Latest Version

S7582DDUANJ1/S7582ODDANJ1/S7582DDUANI1/S7582DDUANJ1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

S7582DDUANJ1_S7582ODDANJ1_S7582DDUANI1_HOME.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)