Samsung GALAXY S DUOS2

S7582XXUAOA1

· thg 4 16, 2015
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S DUOS2 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S DUOS2
Mã máy GT-S7582
Mã vùng THR
AP/PDA

S7582XXUAOA1

Cập nhật 16 thg 4, 2015
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

S7582XXUAOA1

S7582OJVAOA1

670 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

16 thg 4, 2015

N/A

N/A

1

S7582XXUAOA1

S7582OJVAOA1

670 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

16 thg 4, 2015

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Thông tin