Samsung GALAXY S DUOS2

S7582XXUAOA1

· thg 2 23, 2015
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S DUOS2 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S DUOS2
Mã máy GT-S7582
Mã vùng LYS
AP/PDA

S7582XXUAOA1

Cập nhật 23 thg 2, 2015
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

S7582XXUAOA1

S7582OJVAOA1

670 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

23 thg 2, 2015

N/A

N/A

1

S7582XXUAOA1

S7582OJVAOA1

670 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

23 thg 2, 2015

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

SSP

Nougat(Android 7.0)

Oreo(Android 8.0.0)

R(Android 11)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.3)

Thông tin